คำถามที่พบบ่อย


สินเชื่อบ้าน เพื่อคนไทยในต่างประเทศ ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ (ใหม่ หรือ มือสอง) บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด อาคารพาณชย์ ที่ประเทศไทยเท่านั้น เราร่วมงานกับหลายธนาคารที่ประเทศไทย ดังนั้น เงื่อนไขและคุณสมบัติจะแตกต่างกัน เราต้องดูว่าคุณสมบัติของลูกค้านั้น ตรงกับธนาคารไหน *การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารผู้ให้กู้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

1. บ้านเดี่ยว
2. ทาวน์เฮ้าส์
3. อาคารพาณิชย์
4. คอนโด ห้องชุด
5. ก่อสร้างบ้าน
6. เพื่อต่อเติม
7. 
รีไฟแนนซ์บ้าน (Refinace)
8. เปลี่ยนบ้านให้เป็นเงิน (บ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชน์ ที่ปลอดภาระเท่านั้น)

เราร่วมงานกับหลายธนาคารที่ประเทศไทย ดังนั้น เงื่อนไขและคุณสมบัติจะแตกต่างกัน เราต้องดูว่าคุณสมบัติของลูกค้านั้น ตรงกับธนาคารไหน

1. สัญชาติไทย บัตรประชาชนยังไม่หมดอายุ มีอายุตั้งแต่ *หรือ 21 ปีขึ้นไป

2. ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 50'000 บาท และต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

3. สำเนาเอกสารส่วนบุคคล (บัตรประชาชน Passport ในกรณีสมรส ทะเบียนสมรส) เอกสารด้านรายได้ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ประเทศที่อาศัยอยู่ (เอกสารมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ สยาม บิซฯ)

4. ในกรณี มีผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำ ใช้เอกสารด้านรายได้และเอกสารส่วนบุคคลของสามีประกอบการกู้ ) เอกสารด้านรายได้ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ประเทศที่อาศัยอยู่ (เอกสารมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ สยาม บิซฯ)

ระยะเวลาและขั้นตอนอนุมัติสินเชื่อ (ประมาณการ ความรวดเร็วขึ้นอยู่ที่ธนาคาร และความสมบูณร์ของเอกสาร ขั้นตอนการทำงานของธนาคาร อาจแตกต่างกัน)

เข้าสู่ขั้นตอน การตรวจสอบเครดิตบูโร Blacklist หนี้ค้างชำระ 1 วัน

ทราบผลวงเงินอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น จากรายได้ของ คุณ ภายใน 7 - 14 วัน *ในกรณีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น และธนาคารจะส่ง E – MAIL ไปที่ทำงานของคุณ เพื่อขอให้ยืนยั้น ว่าคุณทำงานที่นี้ รายได้เท่าที่แจ้งมานั้นจริง

อนุมัติวงเงินสินเชื่อ จากราคาประเมินหลักทรัพย์ 5 - 7 วัน (บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์) ** ทั้งนี้การอนุมัติวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายอนุมัติ**

รับเรื่องเข้าอนุมัติสินเชื่อ 1 - 3 วัน

ลูกค้าเตรียมการบินกลับประเทศไทย เพื่อไปเซ็นสัญญาสินเชื่อกับทางธนาคาร ตามสาขาที่สะดวก ทำเรื่องโอนและจดจำนองกับกรมที่ดิน (สามารถนัดวันที่จะบินกลับไปเซ็นได้ ไม่เกิน *1 หรือ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับที่ธนาคารผู้ให้กู้ เราร่วมงานกับหลายธนาคารที่ประเทศไทย)

อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุด 30 ปี โดยเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

ดอกเบี้ยเริ่มที่ 0.60% ถึง 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 61) ขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาขอกู้ สูงสุด 30 ปี
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์สำหรับลูกค้าทั่วไป เฉพาะกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสองเท่านั้น เท่านั้น ไม่รวมการรีไฟแนนซ์  *อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามธนาคารผู้ปล่อยกู้กำหนด

ลูกค้าต้องเปิดบัญชีกับธนาคารผู้ปล่อยกู้ และโอนเงินเข้าธนาคารผู้ที่ปล่อยกู้ หลังจากนั้นธนาคาร จะทำการหักค่างวดผ่อนชำระ

อัตราค่าบริการเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าตกลงให้ บริษัท SIAM BUSINESS ให้บริการในส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ โดยมีอัตราค่าบริการ (เฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย)

1.อัตราค่าบริการในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ และเป็นตัวแทนท่านในการประสานงานกับธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อ ค่าดำเนินการ 1.8 % จากวงเงินกู้ (หากมีคลิปสำหรับแนะนำการกู้เงิน จะได้รับส่วนลดค่าดำเนินการเหลือเพียง 1.49 % จากวงเงินกู้ สอบถามพนักงานเพิ่มเติม ) เรียกเก็บเฉพาะรายที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โดยชำระให้เสร็จสิ้นก่อน การลงนามในสัญญาเงินกู้

1. ค่ารับรองเอกสาร ประทับตราจากกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจำประเทศที่คุณอาศัอยู่ โดยแต่ละประเทศอาจจะมีขั้นตอนการรับรองที่อาจจะไม่เหมือนกัน

2. ค่าส่งเอกสารไปยังสำนักงาน SIAM Business Switzerland หรือ บริษัท SIAM Biz Thailand เพื่อทำการตรวจสอบเอกสารก่อนยื่เข้าระบของธนาคารผู้ปล่อยกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ลูกค้านั้นอาศัยอยู่ที่ทวีปไหนของโลก หากอาศัยอยู่ที่ยุโรป ส่งเอกสารมาที่สำนักงานที่ประเทศสวิสฯ ก่อน หลักจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเราจะส่งด่วนไปยังธนาคารผู้ปล่อยกู้ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องสำรองค่าส่งเองด้วยเช่นกัน แต่ในราคาบริการที่พิเศษ เนื่องจากจะเป็นราคาบริษัท 

แปลใบแจ้งเงินเดือน 1 เดือน ตามที่ธนาคารกำหนด

ทางธนาคารขอใบแจ้งเงินเดือนทั้งหมด 1 เดือน เพื่อใช้ประกอบการกู้ และอนุมัติวงเงินกู้ ทาง SIAM BIZ ได้จัดหาบริษัทแปลเอกสารที่มีใบประกอบการที่สามารถรับรองคำแปลและเนื้อหา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน บริษัทดังกล่าวนั้นต้องมี ไลเซนส์ ค่าแปลประมาณการ 990 บาท ต่อ 1 ใบ

รบกวนรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปให้ข้อมูลและรายละเอียดที่คุณต้องการจะทราบ 

ติดต่อเรา


Contact Info

SIAM BUSINESS Corporation Schaffhauserstrasse 550 8052 Zürich