สินเชื่อ เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน

เพื่อคนไทยทั่วโลก กับสถาบันการเงินประเทศไทย สำหรับคนไทยที่ทำงานและอาศัยอยู่ต่างประเทศ มีเงื่อนไขดังนี้ (สินเชื่อเงินสด แบบมีหลักค้ำประกัน) ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี

หลักประกัน ต้องเป็นบ้านอยู่อาศัย 1 หรือ 2 ชั้น (บ้านปูนเท่านั้น) คอนโด อาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล ถ้าเป็นต่างจังหวัด ต้องอยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง รัศมี 30 กม.

1. วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท อนุมัติวงเงินเริ่มที่ 70% ขึ้นไปของราคาประเมิน

2. โฉนดปลอดภาระเท่านั้น และต้องเป็นชื่อของผู้กู้ หรือ พ่อ แม่ เท่านั้น

3. มีรายได้ประจำ ขั้นต่ำ 50,000 บาท

4. อัตราดอกเบี้ยเริ่มที่ 2.95% - 7.75% ต่อปี ขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาขอกู็ยืม

1. บ้านปูน 1 ชั้น
2. บ้านปูน 2 ชั้น
3. คอนโด
4. อาคารพาณิชย์

ติดต่อเรา


Contact Info

SIAM BUSINESS Corporation Schaffhauserstrasse 550 8052 Zürich