ประกันสุขภาพชาวต่างชาติและคู่สมรสในประเทศไทย

สุข(ภาพ)ไร้พรหมแดน ทั่วถิ่นแดนไทย เราใส่ใจดูแล
คนไทยไชโย ฝรั่งก็โอเค 
ประกันสุขภาพที่เปิดกว้าง ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติในสยามประเทศ
ดูแลสุขภาพให้ยืนยาว ด้วยประกันสุขภาพ คุ้มครองแบบครอบคลุม
ความสุขกายสบายใจ คุณคุ้มครองได้
พกพาความมั่นใจกลับไทย หมดห่วงเรื่องปัญหาสุขภาพ จ่ายสบาย คุ้มครองครอบคลุม 

อย่างถาวรหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง(ชั่วคราว หรือ ถาวร)

หากคุณ และคู่ครอง กำลังวางแผนที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย
ชาวต่างชาติก็ทำประกันสุขภาพได้ 

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้

เพราะ อาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถยับยั้งได้
เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ ในงบประมาณที่จ่ายไหว เพื่อรับการรักษาที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ...

ประกันสุขภาพ ความคุ้มครองครอบคลุม ราคาสบายประเป๋า หลากหลายแผน
ให้คุณและคนที่คุณรักใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.. 


คุ้มครองครอบคลุม ทุกเชื้อชาติ สูงสุด 100 ล้านบาท

อุ่นใจด้วยค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล รวมสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน
*ผลประโยชน์จะได้รับตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ

*ผลประโยชน์จะได้รับตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ
**จ่ายตามจริง หมายถึง จ่ายตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันที่เลือกซื้อ

*เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด /โดยวงเงินคุ้มครองกำหนดตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ 


เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 เดือน - 80 ปี
2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
6. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก 
ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์,
นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก 
หมายเหตุ
1. ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
2. เบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
4. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว 
คำเตือน
1.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2.เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

ติดต่อเรา


Contact Info

SIAM BUSINESS Corporation Schaffhauserstrasse 550 8052 Zürich